O firmie Griseformidling Vest ApS

Firma Grisformidling Vest ApS została założona i stanowi własność dyrektora generalnego Vernera Bøjtang oraz dyrektora administracyjnego Sussane Møller.

W ramach naszej działalności oferujemy pośrednictwo w handlu trzody chlewnej na poziomie międzynarodowym. Naszymi głównymi rynkami zbytu są Dania, Niemcy i Polska, zajmujemy się również sprzedażą żywca do Włoch i Rumunii.

Eksport odbywa się z naszych własnych poczekalni lub bezpośrednio od hodowcy. W obu przypadkach zwierzęta poddawane są kontroli przez weterynarza posiadającego certyfikat Głównego Inspektoratu Weterynarii,. Ważne jest dla nas, aby upewnić się, że zwierzeta są odpowiednio przygotowane oraz zdolne do odbycia transportu przed załadunkiem na eksport. Jeżeli wystąpią problemy zaburzenia zachowania zwierząt lub pojawią się symptomy chorobotwórcze po dostawie, ważne jest dla nas szybkie działanie i odnalezienie przyczyny. Bliska współpraca z dostawcą /hodowcą/ zwierząt oraz miejscowym weterynarzem zapewnia szybkie rozwiązanie problemu oraz pozwala zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości.

 

Kim jest Verner Bøjtang

1975-1983- zatrudniony w wielu gospodarstwach rolnych jako pomocnik przy karmieniu zwierząt
1990-uzyskanie certyfikatu Det Grønne Bevis wraz z ukończeniem Szkoły Rolniczej w Graasten
1996- zatrudniony w firmie Husdyr Formidling Syd jako kierowca specjalistycznego samochodu SPF przeznaczonego do przewozu trzody chlewnej
2000- zatrudniony w firmie Husdyr Formidling Syd jako sprzedawca
2005- rozpoczecie własnej działalności gospodarczej, założenie firmy Grisformidling Vest ApS