Velkommen til
Griseformidling Vest ApS

Griseformidling Vest er en familie ejet Eksportvirksomhed
og blev stiftet i 2005 af direktør og fagmand Verner Bøjtang og kontoransvarlig Susanne Møller.
Vi har mange års erfaring med håndtering og eksport
af smågrise og den direkte kontakt til landmanden har højprioritet.
Årligt omsætter vi ca. 800.000 grise hvoraf ca. 95% går til eksport.
Dyrene læsses direkte fra landmanden eller fra egen samlestald.
I begge tilfælde synes dyrene af en dyrlæge inden læsning.

Griseformidling Vest ApS

Vi tilbyder griseformidling på et internationalt niveau.
Vi beskæftiger os med salg og køb af både slagtesøer og smågrise, herunder etablering af griseringe i såvel ind- og udland.
Eksport foregår fra egen eksportstald eller direkte fra landmanden.

Den direkte kontakt til landmanden har høj prioritet.
Vi har et tæt samarbejde med en fag-dyrlæge og kan derfor reagere hurtigt ved sygdom, mistrivsel eller andre problemer.

Alle vore udenlandske samarbejdspartnere er forsikret gennem Euler Hermes.

Tilbud på transport gives. Vi kan læsse op til 750 30 kg’s grise pr. transport.