forside-billede

Køb og salg af smågrise, slagtesøer og slagtesvin

Griseformidling Vest ApS tilbyder griseformidling på et internationalt niveau. Vi beskæftiger os med salg og køb af både slagtesvin, slagtesøer og smågrise, herunder etablering af griseringe i såvel ind- og udland. Eksport foregår både fra egen eksportstald eller direkte fra landmanden.

Den direkte kontakt til landmanden har høj prioritet. Vi har et tæt samarbejde med en fag-dyrlæge og kan derfor reagere hurtigt ved sygdom, mistrivsel eller andre problemer.

Tilbud på transport gives i forbindelse med handel. Vi kan læsse op til 700 30 kg's grise pr. transport.