Eksportstald

Det er vigtigt at dyrene synes af os sammen
med en dyrlæge inden Afgang.
Vi har stor fokus på dyrenes transportegnethed.

Skærbæk Eksport ApS

De oprindelige bygninger er fra 1940. I 2008 købte Verner Bøjtang, Per Sørensen og Henrik Nielsen den gamle eksportstald. I 2011 gennemgik stedet en omfattende renovering der fremadrettet skal sikre helt optimale forhold for de dyr der kommer til stedet. Gode opstaldningsmuligheder med vand og foder gør at dyrene sendes friske og udhvilede afsted til eksport.

I 2018 blev der bygget en professionel malkestald hvor der kan malkes op til 10 køer ad gangen. Det nye tiltag har optimeret arbejdssikkerheden for vores medarbejder.

Seneste tiltag er en hydraulisk rampe der sikrer dyrene en stille og rolig af-  og pålæsning.

Der er gode muligheder for opstaldning af de efterspurgte Danske avlsdyr.

Nyrenoverede køkken-, bade- og kontorfaciliteter sikrer gode forhold for chauffører, personale og andre brugere af eksportstalden.

I staldene i Skærbæk kan der opstaldes ca. 2000 grise til overnatning.

Årligt går ca. 450.000 dyr gennem Skærbæk Eksport ApS.

https://skbm.dk/